Technologie

Specializujeme se na výrobu skládaných příbalových letáků pro farmaceutický, potravinářský a průmysl hygienických potřeb.

Provádíme tiskařské práce na ofsetových tiskových strojích s následným knihařským zpracováním. Zakázky zpracováváme od grafického návrhu až po finální zpracování výrobku.

Tiskneme na materiál od 32 g/m2.

Outsert (twinsert, piggyback)

  • maximální vstupní formát 1440 x 530 mm
  • minimální výsledný formát 32 x 32 mm o 350 polích
  • možnost slepení 2 nebo 3 outsertů k sobě

Insert (příbalové letáky)

  • maximální vstupní formát 650 x 420 mm
  • skládání je variabilní, dle potřeb zákazníka

Booklety

  • brožury vázané měkkou vazbou V2

Název projektu: Úspory Energie OPATISK

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000777

Předmětem projektu je úspora energií ve výr. hale společnosti OPATISK s.r.o. prostřednictvím instalace nové vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla. Dojde tím ke snížení spotřeby energie a efektivnímu využití odpadního tepla pro další účely zpracování.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Název projektu: 2m + 2t

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006391

Projekt je zaměřen na nákup 2 nových strojů a 2 nových zařízení. Cílem projektu je zajistit technicky zlepšený proces výroby a vyšší variabilitu výsledného produktu.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Název projektu: FVE - OPATISK s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005127

Název programu podpory: Národní plán obnovy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva - aktivita a)

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.