Kvalita

V roce 2008 zavedla tiskárna OPATISK systém řízení jakosti výroby a důslednou prací docílila udělení certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009.

Jsme zapojeni do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pro zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

Firma Opatisk využívá kontroly shody tiskové předlohy v PDF a výsledného tisku. Každá zakázka je po vytištění prvního prodejného tiskového archu kontrolována na oddělení kontroly kvality, kde je kontrolovaný arch nascanován velkoformátovým scannerem a scan porovnán s tiskovými daty v PDF (dodány nebo schváleny zákazníkem).